2000 બાદ હવે RBI એ 100, 200 અને 500ની નોટોને લઈને કર્યો મોટો ખુલાસો

2000 બાદ હવે RBI એ 100, 200 અને 500ની નોટોને લઈને કર્યો મોટો ખુલાસો

RBI Update 8 નવેમ્બર 2016 આ દિવસે ભારત સરકાર દ્વારા ખૂબ મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. અને આ નિર્ણય એ નોટબંધી નો હતી મિત્રો નોટબંધી …

Read more

IPO Investment : India Shelter Finance IPO લાવી રહી છે IPO અહીંયા મેળવો વધુ જાણકારી

India Shelter Finance IPO કંપનીનો આઈપીઓ 19 ડિસેમ્બરથી સબસ્ક્રિપ્શન માટે ખુલશે. આ આઈપીઓમાં દાવ લગાવવા માંગતા રોકાણકારોને 14 ડિસેમ્બર, 2023 સુધી તક મળશે. આ …

Read more